Výběr z prací z let 1983–85
Instalace výstavy se zhostil náš významný umělec, pedagog pražské AVU, Jiří Příhoda.