PASTICHE FILMZ je občanské sdružení (založené v roce 2002), které ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií dramaturgicky a organizačně zajišťuje studijní projekce, provoz filmového klubu, kulturní akce a aktivity spojené s Uměleckým centrem UP (Konvikt). Pastiche filmz se svou činností podílí na vytváření vnějšího obrazu odborných aktivit katedry a poskytuje studentům možnost podílet se na nejrůznějších projektech.

Pastiche filmz funguje na jedné straně jako klasický filmový klub (je registrovaným členem Asociace českých filmových klubů), na straně druhé jakožto občanské sdružení, které tvoří platformu realizace jednotlivých dílčích projektů a akcí (profily zahraničních nezávislých tvůrců, Ozvěny festivalů, Mladí tvůrci, Czech filmz, Dny evropského filmu, Přehlídka animovaného filmu).

Sdružení zároveň vytvořilo novou dramaturgickou platformu, která nabízí širší spektrum historické, ale i současné české i světové filmové tvorby. Spektrum, které je prezentováno vždy v tematických celcích, čímž chceme dosáhnout komplexního vhledu do rozmanitých souvislostí kinematografie (historických, národnostních) ne pouze nesouvislých “promítání“. Cílem Pastiche filmz je rovněž angažovat diváka v daném diskurzu a vzbudit v něm zájem o nastolený problém či fenomén.

Rozmanitost světové a domácí filmové tvorby prezentujeme jak v tradičním filmovém klubu (členství v AČFK, spolupráce s většinou distribučních firem u nás), tak i formou speciálních projektů a filmových přehlídek. Zde dochází k výraznějšímu propojení a spolupráci zejména se zahraničními kulturními středisky a zároveň k prezentaci tvůrců a děl, která vznikají mimo záběr běžné distribuce.

Pro komplexnější rozhled v rozsáhlém spektru kinematografie organizujeme úzce zaměřené (tematické) filmové přehlídky zahraničních nezávislých tvůrců. Rovněž jsme zavedli v Olomouci opomíjenou tradici tzv. Ozvěn, tedy uvedení několika filmů jako odkaz některého z proběhnuvších českých (slovenských) filmových festivalů (Seminář britského filmu, Seminář archivního filmu, MFDF Jihlava, Dny evropského filmu).
Podpora studentských aktivit

Jedním z cílů je rovněž podpora samotných studentů a poskytování prostoru pro jejich vlastní kreativitu a to jak formou zázemí, tak i následně prezentací jejich tvorby (představení, výstavy, projekce).

Celá organizace je založená na dobrovolnické bázi – tato skutečnost by měla být garantem osobního a nepodmíněného zájmu zainteresovaných lidí o podporu kulturních aktivit a samotnou existenci sdružení. Všechny získané prostředky proto budou investovány do intenzivního rozvoje sdružení a jeho aktivit.

Ke každé projekci vydáváme na vlastní náklady infomateriál, ve kterém jsou otištěny autorské studie a eseje převážně studentů s filmovou preferencí (studentů filmové vědy). Širší rozsah a podobnou povahu mají i doprovodné materiály filmových přehlídek.