Pure whitening, 2021, olej, glitry, plátno, 100 x 100 cm

Na první výstavě letošního roku se v Galerii Petr Novotný představuje se svými nejnovějšími obrazy malíř Patrik Kriššák. Je to jeho druhé vystoupení v této galerii.

 

Kriššák se narodil roku 1986 na Slovensku v Kežmaroku. V letech 2006 – 2011 studoval na Ostravské Univerzitě u profesora Daniela Balabána. Nyní žije a pracuje v Praze.

 

Kriššák vždy rád experimentoval s formou obrazů. V posledních letech vyvinul a stále zdokonaluje techniku nanášení barev na plátno z lahve nebo jiné vhodné nádoby. Takto vzniklé barevné plochy pak dále upravuje vymýváním, proškrabáváním nebo nanášením barevných glitrů. Oproštění od vší popisnosti a narace umožňuje autorovi plně se soustředit na malbu samotnou, na její texturu, bohaté detaily, vznikající jak promyšleně, tak i náhodně a na jemné, harmonicky působící barevné kombinace. Jeho velkou inspirací je příroda, konkrétně v případě tohoto cyklu podmořský svět, jehož pestrou krásu nám na svých plátnech ukazuje a zároveň připomíná jeho křehkost, zranitelnost a pomíjivost. Autor sám k výstavě uvádí: „Dust Bowl je fenomén popisující písečné bouře, které zasáhly americký kontinent během 30. let. 20. století. Tato přírodní katastrofa rozsáhlé eroze půdy byla způsobena zemědělskou činností. Eroze se projevovala masivními písečnými bouřemi, jejichž následkem, kromě hladomoru a mnohých lidských obětí, byla i největší migrace v historii kolonizovaného kontinentu. Svět připomínal biblické příběhy katastrof o konci světa. Dnes v mnohých ohledech připomíná i místo, které bychom si jenom těžko spojili se suchem prašných bouří. Přírodní katastrofa, případně biblický příběh o konci světa se ukázal možný i pod hladinou mořských oceánů. Lidská činnost a masivní produkce CO2 způsobily narušení křehké rovnováhy. Název výstavy Dust Bowl jsem zvolil jako přirovnání k vyprahlosti, která sužuje i jinak bohaté mělčiny moří. Pokud bych měl dokončit (do)vyprávění mých záměrů, tak obrazy, které zde v Galerii Petr Novotný prezentuji, představují pomíjivou krásu podmořského světa a nostalgické pocity mizející přírody, zároveň naději, že ještě není vše ztraceno.“

 

Patrik Kriššák vystavuje samostatně od roku 2009, za tuto dobu realizoval téměř třicet autorských výstav. Jeho dosavadní dílo přesvědčivě ukazuje, že s ním musíme počítat i v budoucnu.

 

Patrik Kriššák – Dust Bowl

11. května – 5. června 2021

Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7

Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,

sobota po domluvě na tel. 608 862 324

Bez vernisáže