PAVEL BESTA
Český malíř a restaurátor, narozen 1958 v Čeladné u Frýdku Místku. V letech 1979 až 1985 studoval AVU v Praze v ateliéru restaurování výtvarných děl (prof. Ballardini) a v ateliéru malby (prof. J. Smetana). Pavel Besta je představitelem současné střední generace výtvarníků. Věnuje se tématice jižních Čech, zachycuje prolínání dvou prostředí – živé přírody s neživým světem lidských obydlí, do jejichž omítek se vtiskávají naděje, iluze, radost i zklamání jejich obyvatel. Proto nacházíme v tvorbě Pavla Besty průhledy okny, odumřelé stromy, zchátralé domy, jako svědky života, vzpomínky, jež jsou vzdálené a jemné, jako dotyk křídel andělů. Andělé se ve tvorbě Pavla Besty objevují v cyklu nazvaném Kleeovi andělé. Malíř Paul Klee nestačil dokončit své dílo, byl vážně nemocný, kreslení se věnoval do konce života a tak vzniká soubor kreseb andělů. Pavel Besta některé z nich namaloval, jako poctu tomuto vynikajícímu malíři. Uplatnil dvojí přístup, u některých zachoval kompozici, u dalších spojil několik kreseb a dal jim nový obsah. Dílo provází pokora a úcta k práci malíře, který nestačil dokončit svoji tvorbu. I v tomto cyklu obrazy provází základní barevná škála okru, šedě tlumené modře a hnědé kontrasty bílé a černé, dochází tak ke splynutí objemu a obrysu, světlo v obrazech nepřichází shora, ale vchází zevnitř. Pavel Besta získal v roce 2001 cenu za malbu na Mezinárodním bienále současného umění v italské Florencii. Dílo Pavla Besty je zastoupeno v soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí. Žije a pracuje střídavě v Praze a v Myšenci u Protivína.