Obluda čeká, obluda má čas

Výstava stručně představí retrospektivně autorovo dílo, ale i jeho nejnovější práce jako digitální tisk na plátně. Výstava se koná u příležitosti Brázdových 90. narozenin. Pavel Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky vnitřního snového vizionářství s výpovědí obecného humanistického sdělení o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Brázdova vizuální řeč je v kontextu českého, snad i mezinárodního umění, zcela nezaměnitelným jevem. Má své kořeny v různých historických etapách a myšlenkových proudech evropské kultury: není mu cizí gotická „nadreálnost“ ani Chiricova metafyzická prostorovost. Především však pramení z autorova životního kréda „stát za svou pravdou“, z jeho nekompromisního odmítnutí být jakkoliv poplatný dobovým ideovým nátlakům či stylistickým dogmatům. Autorova výstava v GASK se koná u příležitosti jeho 90. narozenin. Představí stručné ohlédnutí za jeho životním dílem i nejnovější práce, které jsou realizovány jako digitální tisk na plátně.