Autor, který se věnuje převážně médiu malby se v galerii Pussa Passage představuje ve zcela jiném vizuálním kontextu. Banálně eroticky motivované příběhy Hrdinů a Milenců tak v našich očích dostávají nový rozměr. Bez zábran, svou inspiraci béčkovými filmy, převedl ze svých klasicky velkoformátových pláten na papír v podobě kreseb a zhmotnil v dřevěných postavičkách.

Jeho světem je svět hrdinů virtuálních a hororových filmů. Toxicmanů.