Pavel Humhal: Rozumím

V exaktních vědách je téma poznání fyzikálních objektů přesně definovaným procesem, díky kterému víme, jak k objevení daného poznatku došlo a zpětně tak můžeme ověřit jeho platnost. Co se ovšem stane, když se ono stejné poznávání stane předmětem umělecké praxe? Výstava Pavla Humhala je vizuálně fascinujícím exkurzem do filozofie chápání a poznávání přirozeného světa, přičemž jeho racionální výklad není za každou cenu v opozici vůči intuitivnímu, naopak, oba se mnohoznačně prolínají. Pavel Humhal začínal jako zakládající člen skupiny Pondělí, která se přihlásila ke konceptuálnímu umění, avšak obohatila jej svým zájmem o existenciální a všední náměty. Autor se pohybuje napříč různými médii, od sochařství přes performanci až po video a fotografii. Výstava v galerii Kabinet T. se zaměřuje především na sochařské objekty. Ačkoliv jsou pojednány minimalisticky, s příklonem ke geometrickému tvarosloví, je jim vlastní hra s mystickou symbolikou a kulturním kódováním. Neméně důležitá je ve výstavě také interpretační práce s textem. Tvoří nejen součást instalace, ale ve své významové rovině je důležitá i z hlediska názvů a s nimi spojené tvůrčí geneze jednotlivých děl. Text funguje jako tu více a tu méně spolehlivá nápověda v luštění tajenky světa před a za zrcadlem.     

 

Kurátorka výstavy: Jana Písaříková

 

Vernisáž: 30. 1. 2020 v 18:00