LAMENT - Pavel Jestřáb

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně Vás zve do videoroomu.

23. 3. – 26. 5. 2015

2. podlaží budovy 14 (Videoroom)

Kurátorka: Lucie Šmardová

Cílem Videoroomu je seznamovat návštěvníky galerie s proměnami umění pohyblivých obrazů od konce 60. let do současnosti. V prostorách jsou postupně představováni nejvýznamnější představitelé současného videoartu. Aktuální výstava představí sérii nových videí od Pavla Jestřába: LAMENT

Lament, vášnivý, prudký a srdceryvný projev smutku nacházíme v básnických sbírkách, písních i obrazech. Pro Pavla Jestřába se stal lament tématem, které rozvíjí nejen v hudbě, zároveň také v obrazech a videích. Na stejnojmenné výstavě, jen pár dnů před Velikonocemi, vidíme kompozici čtyř gradujících videí provázející diváka od exotické Asie až k bažinatému středoevropskému lesu. Zádumčivý charakter klasických lamentací je však odlehčen nečekanými, humornými situacemi a zdánlivě nespojitelným prostředím. Konfrontace dvou odlišných kultur ukazuje import rituálu, stesk po milé osobě a následně bolestný návrat domů. Partnerský vztah zachycený v prvním videu a následné osamocení, vzpomínání za zpěvu písně Za tú horú, za vysokú dává sérii videí srozumitelný příběh, který je narušen. Na místo chlapce se do popředí dostává příroda, voda pravidelně omývající skaliska. Pomíjivost lidských osudů je blízká tradičním žalozpěvům.

Pavel Jestřáb (1979) je konceptuální umělec, věnující se malbě, kresbě, videu, instalacím a hudbě. Jednotlivá média navzájem propojuje do výstavních celků, kde médium videa rozvíjí malovaný obraz, kresbu a naopak. Ve videoroomu Krajské galerie ve Zlíně se poprvé prezentuje pouze sérií videí, která výjimečně nedoplňuje obrazy nebo instalací. V roce 2014 absolvoval stáž na Taiwanské univerzitě na katedře čínského malířství a kaligrafie. Právě tato zkušenost a inspirace je přítomná na výstavě.

V současné době končí Pavel Jestřáb svá studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida a Milana Saláka. Kromě tohoto studia má za sebou stáže v Ateliéru malby Jiřího Černického a Marka Meduny. V roce 2005 absolvoval Ostravskou univerzitu obor Český jazyk – výtvarná výchova. Literární vzdělání, zkušenost s textem a práce s jazykem se podprahově odráží v potřebě vyprávět příběh, který ne vždy musí být čitelný a pochopitelný na první pohled.