Pavel Matoušek (1989) je konceptuální fotograf a umělec na volné noze, žije a pracuje v Ústí nad Labem. Vyrostl nedaleko Prahy a byl vždy přitahován přírodou a uměním. V roce 2017 vystudoval MgA. v Ateliéru fotografie a v současné době je doktorandem vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP se zaměřením na umělecký výzkum vnímání obrazu. Jeho projekt je zaměřen na popis procesu přenosu fragmentů zkušeností mezi umělcem a divákem. Pavlovy umělecké projekty byly představeny v Portugalsku, Finsku, Německu nebo Francii. Pracoval na mezinárodních dokumentárních projektech v Ladaku, Indii, Nizozemsku a Keni a byl uznán Velvyslanectvím USA v Praze, nejlepšími snímky čtenářů DPreview 2016 nebo na světovém bienále studentské fotografie. 

 

Pavel Matoušek v rámci výstavy s názvem Jak se říká poodhaluje fragmenty rozsáhlého fotografického projektu, ve kterém hlavní roli nehraje prolínající se narativní linka, ale pravá podstata autorova vnímání obrazu v kontextu okolí a jeho zkoumání. Součástí je i studie vjemů náhodných pozorovatelů a práce s jejich důsledky. Nadčasovost jeho snímků tak definuje diverzitu lidského vnímání. Autorovým základním výrazovým prostředkem je monochromatičnost, kterou cíleně volí nejen využitím klasické černobílé fotografie, vyhledává jí i na barevných snímcích. Ve své sérii věčně střídá odstíny šedi a nepatrné nuance barevných škál. Usnadňuje tím divákovi koncentraci na obsah a znakové dispozice fotografií. To vše podporuje soustředění na estetické pojetí vnímání jako smyslného zážitku. Obrazy nabízí dané formy zkoumání procesů podstupování zážitku ze strany umělce i diváka, každý z obrazů naznačuje určitý fenomén nebo vizuální archetyp.