Experimentální fotografická výstava. Autor zkoumá, jakým způsobem naše osobní zkušenost, vzpomínky a emoce ovlivňují vnímání výtvarného umění.

 

Pavel Matoušek je doktorandem Vizuální komunikace na FUD UJEP.

 

kurátorka: Gabriela Kotiková