Pavel Matoušek a Václav Dvořák se ve svých pracích dlouhodobě zabývají vizuálním vnímáním odlišných estetických architektonických konceptů, které prezentují ve svých fotografiích. Tématem výstavního projektu Mimo osu studenta a absolventa Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je jiné město, které je k vidění opět v dočasných prostorách Galerie Edikula.

  

Výstava představuje dvě odlišné strany města, které se vzájemně doplňují a vytvářejí tak nový netradiční pohled na město. Série šesti velkoformátových fotografií spojuje abstraktní fotografie rozličných městských výjevů s detailními fotografiemi architektonických anomálií. Dohromady tak vytváří esteticky hodnotný soubor, který konfrontuje naše každodenní vnímání místa, kde žijeme skrývající mnohdy nám neviditelné zajímavé estetické detaily.

  

kurátorky: Kristýna Mikešová, Jana Gazdagová ve spolupráci se studentkami Semináře dějin umění FF MUNI