Pavel Mrkus patří mezi autory pevně vrostlé do současného vizuálního umění, v němž reprezentuje linii tvorby s nejnovějšími médii. V posledních letech se soustředí převážně  na práci s datovými audiovizuálními projekcemi. Odhmotněnost formální stránky projekcí, virtuální, avšak sofistikované projekce jsou v případě Pavla Mrkuse tematizovány přítomností základních životních vztahů (vztah k bohu, univerzu, přírodě). 

Autor pro Galerii Emila Filly připravil expozici, která přímo pracuje s dotčeným galerijním prostorem, jejž transformuje do podoby black box odpovídající nejlépe jeho záměru. Ocitáme se tak v zatemnělém místě, jež nám může asociovat nejen podmořské hlubiny, ale také něco mnohem neuchopitelnějšího, přesto neustále přítomného – Vesmír. Ve vnějším prostoru galerie Mrkus  do instalace komponuje symetricky uspořádané velké audiovizuální projekce. Zvukem řízené datové kompozice budou generovány v reálném čase a doplněny originálním zvukem. Na něm umělec spolupracuje s hráčem na bicí nástroje Martinem Švarcem, jenž připravuje skladbu pro základní osové struktury a jejího rozvíjení kolem středu.