Pavel Nádvorník, jeden z hybatelů revolučního dění na pražské FAMU a spoluzakladatel agentury Radost, který předčasně zemřel v roce 1994 v pouhých dvaatřiceti letech. Byl i výjimečným fotografem neotřelých témat. Jeho cykly o romské sexuální subkultuře, prostředí předrevolučních kotelen či o prvních porevolučních volbách dodnes překvapují svojí důsledností i pronikavostí. K jeho nedožitým šedesátinám Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Ateliér Josefa Sudka společně prezentují první rozsáhlejší průřez jeho dílem.