Zveme na setkání s velmi zajímavou osobností, úzce spjatou s naším krajem, přesto však nabízející široký rozhled a zajímavá témata k diskuzi.

 

Pavel Preisner (*1970), absolvent výtvarného oboru na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, patří do okruhu zlínských výtvarníků a literátů, ale jeho dílo je výrazně nadregionální. Žije ve Zlíně, pracuje na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, kde je vedoucím oboru Užitá malba. Je členem Romantického sdružení ROMAN (s Alešem Szotkowskim a Michalem Navrátilem), členem volného výtvarného seskupení Ohne titel a ve spolupráci se zlínskou krajskou galerií pravidelně otiskuje výtvarné kritiky a recenze výstav v časopise Prostor. Své výtvarné práce vystavoval na desítkách samostatných i skupinových výstav. Jako básník debutoval sbírkou Ulomili (1996).