Srdečně vás zvemě na křest autorské publikace Isotonic Song umělecké dvojice Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová. Kniha vznikla v interakci mezi umělci, editorkou Marianou Serranovou, autory a autorkami textových příspěvků a grafikem Janem Brožem. Zároveň je první z plánované řady autorských publikací, kterou chce platforma Fotograf stimulovat zájem o netradiční spojení fotografie, ostatních vizuálních médií a tištěné knihy.

 
Kniha volně navazuje na stejnojmennou výstavu ve Fotograf Gallery v Praze z počátku roku 2019, rozvíjí její témata a zároveň objasňuje provázanost mezi díly a veřejnými výstupy této autorské dvojice.
 
Vydavatelem knihy je Fotograf 07 z. s. Její vydání finančně podpořil Státní fond kultury ČR.
 
Editorka: Mariana Serannová
Texty: Angelica Bollettinari, Christina Gigliotti, Mia Imani Harrison, Michal Novotný, Mariana Serranová, Borbala Soos
Grafický design: Jan Brož