Pavel Štecha (1944–2004) na začátku 90. let založil Ateliér fotografie na UMPRUM, dvacet let učil na FAMU a bezpochyby patří mezi významné postavy české fotografie. Přestože jsou možná známější jeho porevoluční fotografie Václava Havla a barevné fotografie architektury, v českém kontextu 70. let je ojedinělý jeho důsledný přístup k práci se zvoleným tématem, podložený navíc v mnoha případech spoluprací se sociology (Doprava ve městě,Obchodní domy, Žižkov, Problematika sídlišť apod.). Tématu Chatařů se začal věnovat ještě při studiích na FAMU a vystavil je i na své první samostatné výstavě v Činoherním klubu.