V roce 2013 kurátor Pavel Švec vystavil čtyřicet kreseb Pavly Tiché v pražské Galerii 35m2. Výstavu tehdy nazval „Misky“. S odstupem bezmála čtyř let vystavujeme v Galerii Měsíc ve dne těchto čtyřicet kreseb spolu třemi sty čtyřiceti pěti dalšími. Výstava jsme pojmenovali „385 misek“. Datum této dvoudenní výstavy na Velikonoční pondělí jsme nevolili náhodou. Oba soubory Pavly Tiché jsou totiž úzce spjaté s liturgickým r…okem římskokatolické církve. Prvních čtyřicet kreseb vzniklo v období křesťanského půstu. Práci na druhém souboru zahájila vloni na závěr Velikonoc. Podobně jako v prvním případě vznikala jedna kresba denně. Prezentace v Galerii Měsíc ve dne je proto načasována jako završení autorčiny celoroční činnosti.
Pro Pavlu Tichou má tato práce více vzájemně se překrývajících významových rovin. Na duchovní dimenzi poukazuje nejen ohraničení důležitými obdobími církevního kalendáře. Pravidelným sezením nad kresbou a postupováním od mechanického výkonu k výtvarnému výrazu svého psychického rozpoložení se kresba stává médiem vnitřní harmonizace a soustředění. Vedle komunikace se sebou samou utváří každodenní osobní spojení s výtvarným uměním, estetickými principy a výrazovými možnostmi. Pro umělkyni, které pro plnění pracovních a rodinných úkolů nezbývá dostatek času na soustředěnou uměleckou tvorbu, je práce na těchto malých formátech, podmíněných předměty z nejbližšího okolí a realistickým odhadem sil, obnovou vazeb na důležitou vizuální, tělesnou a duševní zkušenost, bez níž se nedokáže obejít. Dílčí přenosnost této zkušenosti na diváka je pak nejen přidanou hodnotou její systematické praxe, v níž navzdory stejným základům nikdy nedochází k identickému naplnění, ale zároveň symbolickým vstupem do hmoty času, jež ve svých kresbách nahromadila. A také v tom se ukazuje, že čas nemůže být člověkem vnímán jako neutrální veličina, protože je v něm plně obsažen a zároveň se podílí na jeho projevech. Kresby Pavly Tiché jsou jednak jejím deníkem, jednak vizuální artikulací pozice člověka v takovém časovém vesmíru, který mu byl nabídnut k zažívání.

Pavla Tichá (*1982) vyrůstala v Českých Budějovicích. Žije v Římově. Vystudovala SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. V roce 2005 se umístila v umělecké soutěži Arskontakt. Součástí ocenění byla i její samostatná výstava. Prozatím poslední výstavu měla před třemi lety v pražské Galerii 35m2. Spolu se sestrou Kamilou Zemkovou uspořádala společnou výstavu v pražské Galerii Ferdinanda Baumanna (2011). Obě se zúčasnily také kolektivní výstavy Co čekat od klasické generace? v českobudějovické Galerii Měsíc ve dne (2010).