Ve foyer roudnické galerie bude ve čtvrtek 6. prosince slavnostně zahájena výstava sochařky Pavly Voborník Kačírkové Nature in my Nature. Budou zde představeny její nejnovější práce, v nichž reflektuje svůj intenzivní vztah k přírodě. Výstava potrvá do 10. února 2019.

V tvorbě sochařky Pavly Voborník Kačírkové, absolventky Ateliéru sochařství 2 profesora Jana Ambrůze na brněnské FaVU, se jako příznačný element neustále projevuje duch přírody. Stejně jako Jan Ambrůz, zakladatel občanského sdružení Jiná krajina, i ona se ve své monumentální tvorbě zaměřuje na citlivé architektonicky promyšlené umisťování sochařských solitérů v české krajině. Ve svých minimalisticky vyhlížejících realizacích Kaple I., Kaple II. a Křížová cesta nám tak Pavla poodhaluje tichou a kontemplativní tvář přírody – takřka barokní duchovní krajiny – která jen ztěžka čelí tlaku takřka neomezeně se rozpínající industrializace a progresivního devastujícího zemědělství. Vedle monumentálního sochařského díla, souvisejícího mnohdy s veřejnými sochařskými soutěžemi či se spoluprací s některými mladými architekty, se autorka zabývá tvorbou instalací jak v přírodě, tak v galerijním interiéru. Intimní součástí její tvorby jsou „lité obrazy“, které vytváří pomocí vlastní výrobní technologie litím hliníku či pryskyřic na malířské plátno. S přírodou Pavla Voborník Kačírková přirozeně spolupracuje také ve svém nejnovějším cyklu sádrových reliéfů, v nichž užívá velkou tvarovou škálu rostlin, jež negativně či pozitivně vtiskuje do povrchu. Tím vzniká jakási vizuálně – haptická abstraktní srostlice/mapa zcela reálných vegetabilních přírodnin. Díky absenci jakékoli polychromie či dalších finálních úprav vyniká bohatá povrchová textura reliéfů, jež znamenitě sekundují plnobarevným informelním plátnům Mikuláše Medka, která prezentujeme současně v hlavním sále roudnické galerie. Instalace je doplněna objektem z dubových dýh.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR. 

Výstava Pavly Voborník Kačírkové bude pro veřejnost otevřena od 7. 12. 2018 do 10. 2. 2019, úterý – neděle 10.00–17.00.

Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová

Výstavu doprovodí katalog s textem Petry Mazáčové.