Vločka radosti I. akryl, 2018, 93x93cm

Výstava slovenského výtvarníka a pedagoga Pavla Ruska v Slovenském institutu přinese bezkontaktně kontaktní komunikaci
mezi jeho současnou malířskou tvorbou a jeho autorskou poezií. Odhalí tak
netradiční formou vnitřek autora ve dvou uměleckých disciplínách, které jsou
pro něj příznačné a ve kterých se cítí nejlépe. Pestrá barevnost jeho obrazů
jako vločky radosti a jarní květiny jsou verbalizované moudrostí a živočišným
humorem jeho básní a tvoří nedílnou součást celistvé osobnosti originálního
umělce.

Kurátor: Vladimír Dubeň

 

O autorovi:

Akad. malíř Pavol Rusko (* 1961, Biely Potok, Ružomberok)
Akademický malíř, věnuje se textilu a textilnímu designu, komorní malbě, kresbě a grafice, tvorbě objektů a interiérové
architektury i grafickému designu. Vedle pedagogické činnosti pravidelně
vystavuje a účastní se uměleckých sympózií a workshopů doma i v zahraničí,
zajímá se o poezii, recitaci a divadlo.

Pochází z Ružomberka-Bílého Potoka, narodil se v roce 1961, vznikl o něm dokumentární medailon
Verbální autoportrét.  Studoval textil na VŠVU v Bratislavě, získal doktorát na Fakultě umění v Cieszynie.
Jeho díla jsou zastoupeny ve sbírkách Galerie P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši, Oravské galerie v Dolním Kubíně, v Norton
Priory Museum ve Velké Británii, Savaria Museum Szombathely v Maďarsku, Ama
Calabria v Itálii, Kamogawa City v Japonsku a dalších místech.

Studium:

1976 – 1977 – Střední umělecko-průmyslová škola
Kremnica, obor kovářství 1977 – 1981 – Střední průmyslová škola textilní
Ružomberok, obor výtvarné zpracování tkanin

Magisterské studium:
1981 – 1987 – VŠVU Bratislava, textil u prof.
Elvíry Antalové

Doktorské studium:
2008 – 2010 – Slezská univerzita v Katovicích,
Polsko – Institut umění, Cieszyn – Barva a struktura v umělecké grafice

Habilitace:
1997 – VŠVU Bratislava, v oboru užité umění,
studijní program textil – Mezi barvou a strukturou mezi materiálem a prostorem