Práce na papíře ze sbírek Karla Tutsche, Petra Vrány a další díla.

Kurátoři: Martin Dostál a Milan Mikuláštík