Ilustrace: Max Máslo

V loňském roce uspořádaly platformy Artyčok.TV a Artalk.cz diskuzi o etice financování výtvarného umění, jež si kladla za cíl vytvořit prostor pro sdílení názorů nad stávajícími modely podpory. Kromě tématu soukromého financování, jehož zdroje pochází z neetického podnikání, zde vyvstaly zřetelně také pochyby týkající se veřejných dotací na živé umění. Stranou pak zůstaly úvahy nad alternativami, které by kombinovaly různé formy příjmů a zároveň fungovaly udržitelně a dlouhodobě. Letos chceme na tuto debatu navázat, a to právě těmito otázkami: Do jaké míry jsou veřejné finance stabilními a transparentními zdroji příjmu nezávislé umělecké scény? Jak vypadá státní kulturní politika na roky 2021 – 2025 a co všechno tento dokument ovlivňuje? Jaké existují alternativní modely financování? A jsme dostatečně připraveni na případné škrty v dotačních programech či na sociální a politické změny, které nás s velkou pravděpodobností v budoucnu čekají?

 

Diskuzi uvedou krátké příspěvky od hostů a hostek:

Milan Němeček (Náměstek pro řízení sekce živého umění, Ministerstvo kultury ČR) a Jakub Bakule (zástupce MK ČR pro kulturně-kreativní sektor)

Vasilena Gankovska (IG Bildende Kunst/ Asociace výtvarných umělců, Rakousko)

Jozef Kovalčík (ředitel Fondu na podporu umenia, Slovensko)

 

Po příspěvcích bude následovat moderovaná diskuze s hosty, které doplní historička umění Johana Lomová a vizuální umělec Zbyněk Baladrán. Do debaty bude možné vstupovat otázkami přes streamovací službu Zoom nebo Facebook organizátorů. Diskuzi bude moderovat kritička umění Anežka Bartlová.

 

Do webináře lze vstoupit prostřednictvím tohoto linku. 

Passcode: 900888

 

Facebookový stream bude k dispozici chvíli po začátku webináře na https://www.facebook.com/artycok.tv 

 

Akci organizují platformy Artalk.cz a Artyčok.TV v koprodukci s Centrem pro současné umění Praha (CSU).

 

Program Artyčok.TV v roce 2020 je podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hl. m. Prahy, Státním fondem kultury a Akademií výtvarných umění v Praze.