Přednáškový cyklus Petr Brandl (1668–1735) ve Schwarzenberském paláci k výročí 350 let od narození nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách.

Přednáška představí významnou složku tvorby Petra Brandla – totiž portréty. Ty nejen dokazují, že byl výborným pozorovatelem tváří svých modelů, ale vystihl i jejich duševní rozpoložení. Portréty současně ukazují, že mezi Brandlovu klientelu náležely významné osobnosti doby baroka jako například hrabata František Antonín Špork a František Josef Černín, či břevnovsko-broumovský opat Daniel Zinke. Zmíněn bude také velmi zajímavý soubor malířových vlastních podobizen.

Cena: 80/50 Kč / Délka: cca 90 min / Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře

Rezervace na ssueduc@ngprague.cz