Přednáškový cyklus Petr Brandl (1668–1735) ve Schwarzenberském paláci k výročí 350 let od narození nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách.

Obrazy Petra Brandla jsou výjimečné nejen po umělecké stránce, zajímavá je také jejich ikonografie.  Zdánlivě podružné motivy dosvědčují malířův záměr vytvořit dílo poutavé i po obsahové stránce. Brandlova tvorba je v tomto ohledu ojedinělá, neboť žádný z jeho předchůdců ani následovníků neposkytoval tolik prostoru nevšedním ikonografickým motivům právě tak jako on. Přednáška bude věnována nejpozoruhodnějším atributům Brandlových maleb a jejich kulturnímu kontextu.

Cena: 80/50 Kč / Délka: cca 60 min / Místo setkání: přednáškový sál (ateliér) ve 2. patře

Rezervace na ssueduc@ngprague.cz