Komentované prohlídky výstav v galerii Kvalitář

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Knihovna vzorů s autory Alžbětou Říhovou a Petrem Dubem a s kurátorem Milanem Mikuláštíkem.