Plankton [řec. planktos – bloudící, zmatený]

„To, čemu se říká bytí, je pohyb“

Výstava s kosmologickým kontextem se zabývá vztahem člověka a živých organismů, prozkoumává ale také základní organické hmoty života. Vychází z přemýšlení, že duchovní tajemství je součástí exaktního poznání.

Podobně jako mlhavé výsledky vědeckého bádání v hlubinách podmořského dna, je mlhavý i fotografický postup záznamu organických a mikroorganických modelů z přírodovědného muzea. Ústřední objekt se proměňuje pod úhlem našeho pohledu a časem našeho bytí v jeho přítomnosti nalezneme „náhodné shody“rozdílných věcí. Galerie je prostředím evokujícím mobilní výzkumnou laboratoř, kde se potkává věda s náboženstvím. Naše pochybnost a ověřování si fakt je zde spojena s ritualizací nedotknutelného.