Na výstavě v Galerii Beseda představí Petr Lysáček (*1961), ostravský rodák a vyučující profesor Fakulty umění Ostravské univerzity, díla neobyčejné komplexnosti, v nichž se intelektuální významy setkávají s minuciózní výtvarnou citlivostí, která na velmi komorní ploše nechává zaznít fantastickým finesám. Zatímco dříve ohromovaly autorovy objekty svou monumentalitou, dostala se jeho aktuální tvorba do polohy co nejsevřenější, ekologicko-ekonomicko-sociologicky atd. nenáročné (materiálem může být např. i nedojedená dýňová polévka), do podoby umění jako formy uložení pocitů „bez ztrát na životech“. Lysáčkovým pracovním nástrojem je jako u všech velkých autorů mysl. Reaguje na danost jakékoli věci, akceptuje ji do svého tvůrčího vědomí a použije ji v takové kombinaci, která je pro ni přirozeně nejlepší. Takže jakýsi remake ready-madu spojený s recyklací, korunovaný v názvu důvtipnou sémantickou hrou. 
Domnívám se, že tato výtvarná poloha je autorovým vrcholem nejenom osobním, ale že svrchovaně naplňuje svébytnou kategorii umění označovaného jako multimediální. Na této výstavě dochází nadto ke zvláštnímu „jevu“, s nímž se nesetkávám často. Dvě desítky děl jsou naplněny obsahem, který by běžně „uživil“ dvacet výstav.

Rea Michalová