Petr Malina, Bruxelles Boy, 2020

Jak název napovídá, výstava malíře Petra Maliny (*1976), která monitoruje jeho práce z posledních pěti let, není jen o schopnosti se dívat, ale především o soustředění se na viděné. V tomto ohledu jsou jeho obrazy osobní, přestože možná více vypovídají o příbězích někoho jiného.

 

Subjektivita spočívá také ve výběru motivů, pohled na ně je naopak objektivní až k jisté nezúčastněnosti. Petr Malina přitom v městské i přírodní krajině nehledá vypjaté okamžiky, které magneticky přitahují pozornost, v naprosté většině případů podává informace o každodennosti, v níž se může skrývat zárodek událostí nebo momentální informace o stavu reality. Jsou to chvíle, které známe všichni, jen jim obvykle nevěnujeme pozornost. Pobídka k tomu, znovu se rozhlédnout.