Zveme Vás na vernisáž výstavy Petr Písařík SPACE MAKER ve středu 5. září 2018 od 18:00 ve dvoraně Rudolfina. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Písaříkovy malby a trojrozměrné objekty mají svůj počátek v rozbití zdánlivého celkového obrazu světa, který nás obklopuje. Umělec iniciuje proud neustálých materiálových, tvarových i ideových proměn a jeho objekty se vyznačují proměnlivou, nestabilní kompozicí, fragmentární a dočasnou povahou. Jeho díla nemají jednoznačný styl a asi právě proto jsou autentickým odrazem povahy současného životního rytmu.
Písařík nikdy nepropadal módním vlnám a jeho solitérnost nebyla vždy brána jako ctnost, což je chyba – lpění na nezařaditelnosti je u Písaříka manifestací osobní svobody jako základního předpokladu tvůrčího ducha.

Kurátor: David Korecký
Generálním partnerem galerie je J&T Banka. Partnerem výstavy je Nadační fond Avast.