Petr Pufler: Elektrobáseň I
Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal: Žluté zábradlí + Meň fér

Dvůr ve Školské 28 oživí několik intervencí nepřímo ovliněných mediem fotografie. O světelnou instalaci se postará Petr Pufler, autorská dvojice Lukáš Hájek a Zdeněk Porcal zavdá příčinu k aktivní participaci na Festivalu Fotograf / Mimo formát nejen geocachnigové komunitě.

Petr Pufler
Petr Pufler se svými světelnými instalacemi a performancemi pomalu dostává do povědomí veřejnosti. Tento světelný mág vytváří své objekty s notnou dávkou svérázné spontaneity. Vyznění jeho děl je ambivalentní – naléhavé sdělení s humorným podtextem. Fascinován estetikou laboratoře a vyzbrojen salvami prýštící energie si ve své tvorbě pohrává s edisonovským mýtem.

Lukáš Hájek & Zdeněk Porcal
Žluté zábradlí
Hájek a Porcal budou potřebovat provrtat zeď, aby skrz ni mohly procházet obrazy. Zvenku dovnitř. Pokud mám použít metaforu, zeď se stane obrazově propustnou membránou, zdí potečou obrazy. Jaké to budou obrazy? Zatím nevím. Je to přísně tajné. Dají nám vědět?

Měň fér
Geocaching má svá pravidla, přístroje, mapy, svou síť, svůj okruh přátel, své principy sdílení. Tento projekt dvojice Hájek a Porcal bude výzvou pro kohokoli. Svou výzvu směřují umělecké komunitě, tedy umělcům, kurátorům, teoretikům, divákům i jiným a jinak spřízněným. Jaký princip sdílení obrazů použije Hájek a Porcal tentokrát?