Expozice Reframed připravená pro galerii Panel je vyvrcholením serie prací, ve kterých se Petr Pustina věnoval tématu reklamy ve veřejném prostoru. Důležitá je pro něj i tématizace samotného média fotografie.
V instalacích se věnuje intervenci na reklamní plochy, fotografické typologii městských bilboardů nebo z analogových zvětšenin vyřezává velkoformátovou reklamu.
Petr Pustina je studentem ateliéru Postkonceptuální fotografie Jiřího Thýna na pražské FAMU.