Ve fotografiích Petra Randáka (*1953) představí roudnická galerie netradiční pohled na město i na celé povodí dolního Labe. Letecké snímky zachycují urbanistické struktury, vlnící se vodní toky, samostatné stavby i dopravní tepny, to vše vykreslené v překvapujících kompozicích z pohledu shora.

Petr Randák se vyučil fotografickému řemeslu na škole v Děčíně, od té doby se mu věnuje takřka nepřetržitě. Soustřeďuje se zejména na záběry krajiny a přírody, a to nejen v české kotlině, ale i na četných cestách do zahraničí. Od poloviny devadesátých let je zaměstnancem Povodí Labe. Má tak příležitost monitorovat řeku a její okolí ze vzduchu, přičemž vytváří fotografie z neobvyklého zorného úhlu. Právě takové snímky se objeví na výstavě Polabí z ptačí perspektivy, která by měla představit důvěrně známe prostředí z trochu jiného pohledu a poukázat na pestrost a bohatství přírodní i kulturní scenerie regionu. Soubor záběrů roudnického fotografa a dlouholetého spolupracovníka galerie jistě vyvolá řadu otázek a úvah o proměnách terénu, skladbě lidských sídel, industriálních stopách a všech pozitivních i negativních podobách lidských intervencí do geologické struktury od dávné minulosti po současnost.

Randákovy pohledy z ptačí perspektivy vytvářejí suše věcnou paměťovou mapu. Právě v takovém charakteru výpovědi se však skrývá zvláštní půvab.