Poslední přednáška ze série Přednášky židlím významného českého filosofa Petra Rezka.

Plni smutku se rozloučíme s našimi třemi muži z fotografie. Než dáme sbohem třetímu z nich, Horstu Bredekampovi, ještě promluvíme znovu krátce o druhém. Posledně jsem probírali jeho teorii ikonické difeference. Tu doplníme otázkou po silách v obraze působících. Po Gottfriedu Böhmovi se obrátíme k třetímu muži. Probereme zdroje jeho definice obrazu, což je téma dosti složité. Potom několika příklady přiblížíme bohaté a rozmanité výzkumy Bredakampovy.

***

Židle posledně nepřišly; možná by bylo vhodné pozvat rezervní náhradníky. Ať si vezmou malé vidličky, protože i přes zklamání z posledně referent donese pro židle dort.