Pozvánka na výstavu Petra Válka

Výstavní prostor [ca uvádí jako další výstavu aktuální tvorbu Petra Válka. Autor syrových, ale na druhou stranu hravě vyhlížejících kinetických objektů, které jsou často interaktivní, jimi dokáže zaujmout jak publikum, tak i odbornou obec. Pro contemporary czech art připravil tento autor některé instalace pro daný prostor, čímž dokazuje svoji nevyčerpatelnou nápaditost v hledání/variování řešení. Mnohé z objektů, které jsou v expozici prezentovány však nekončí statickou podobou, kterou jim vtiskl autor, protože Petr Válek si nelibuje v samoúčelné estetice. Jeho zájem se soustředí na zkoumání zvuku a tedy i jeho instalace nebo performance ústí právě ke generování zvukové situace, která je v kombinaci se vším, co k ní vede právě tím dílem o které Válkovi jde. Tento komplexní princip nás upomíná na prostý fakt, že dílo umělce bychom neměli nahlížet jako separaci jednotlivých jeho složek, ale učit se jej vnímat vcelku.

 

Výstavu jednotlivec může zhlédnout při dodržení hygienických opatření po telefonické domluvě na čísle uvedeném na webu contemporary czech art nebo sledovat její on-line verzi video prohlídek a fotodokumentace na instagramovém profilu