Petr Válek, malíř, ilustrátor, performer, tvůrce objektů a hudební experimentátor, původem z Loučné nad Desnou, představí v Galerii současného umění Jeseník prostřednictvím zvukové a interaktivní instalace své pohyblivé skulptury a kinetické objekty, doplněné o videa. Druhá část výstavy bude zvát návštěvníky do Válkova DIY hudebního studia plného vlastnoručně vytvořených kytar, syntezátorů a dalších hudebních nástrojů.