Po Sametové revoluci Klimatická revoluce

 

Třicet let po Sametové revoluci si stále palčivěji uvědomujeme, že ochrana životního prostředí – jeden z klíčových požadavků, který byl vedle demokracie a dodržování lidských práv hnacím motorem touhy po změně v roce 1989 – zůstává stále na okraji zájmu české politické reprezentace.

 

Výstava fotografií Petra Zewlakka Vrabce nazvaná Klima Revoluce ukazuje paralely současného klimatického aktivismu se studentským hnutím v roce 1989, které odstartovalo Sametovou revoluci. Stejně jako tehdy se i dnes mladí lidé střetávají s mocí, která neváhá použít násilí, aby umlčela kritiku. 

  

Výstava v galerii Artwall, stejně jako širší výběr fotografií prezentovaný v prostorách Národní technické knihovny připomínají některé občanské aktivity a hnutí, která vstupují na pomyslné barikády klimatické revoluce. Fotografie dokumentují akce Fridays For Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion nebo Limity jsme my a mapují podoby občanské neposlušnosti zaměřené proti politice stavící zisk jednotlivců nad klimatickou a sociální spravedlnost. 

 

kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková