Práce Petry Hudcové se zabývá vnímáním a vztahem mezi pozorovatelem, prostorem a formami měnícími se dle daného úhlu pohledu. Zajímá ji způsob, jakým tělo reaguje a přizpůsobuje se stále se měnícím vzorům. Pro prostor Urx Underground připravila bludiště sestávající se z prvků – zcizených značek a symbolů, které nás navádějí a zároveň matou. Při procházení tímto potemnělým podzemním místem se setkáváme s objekty, které mohou být ozvěnou jakýchsi her, jež jsme dávno opustili, a jejichž pravidla jsme zapomněli. Nevíme již jak hru hrát.