Petra Hudcová se narodila v Praze. Od roku 1994 žila ve Velké Británii, kde absolvovala bakalářské studium na Leeds Metropolitan University a v roce 2006 ukončila magisterské studium v Londýně na Central Saint Martin’s School of Art. Momentálně žije a pracuje v Praze.

Petra Hudcová ve své práci zkoumá naši touhu po prožívání důležitých a prchavých okamžiků života a jejich trvanlivost v čase. Její práce spočívá v pokusech o zachycení těchto ambivalentních prožitků a pocitů s nimi spojených. Základními stavebními prvky pro tvorbu autorky jsou obrazové materiály – kresby a fotografie, které dlouhodobě vytváří. Obrazy kulis vnějšího světa, přírodní scény a v poslední době i architektury následně manipuluje do abstraktních prostorových videokoláží. Paralelním výstupem je přechod do prostoru prostřednictvím instalace, založené na komunikaci prostorových objektů s videem a práce se světlem. Tyto postupy odrážejí rozmanité prostorové a časové vjemy a především touhu je pozastavit, uzamknout. Následně těmto asociativním obrazům dát jinou časovost a rytmus, který rozkládá pocit lineárního plynutí času.

Výstava v prostorách Archivu výtvarného umění je zároveň site specific instalací. Autorka pro ni použila ”odrazy” prostorů Archivu výtvarného umění a fragmenty materiálů z jeho fondu.