Zveme na vernisáž výstavy Petry Hudcové
Z katalogu čtverců a čar
čtvrtek 5. května 2016 19:00

http://studio-prototyp.cz/