Umělecká tvorba Petry Skořepové je neodmyslitelně spjata s jejím osobním vztahem k přírodě, krajině a prostředí, ve kterém žijeme. Téma sklizně je možné nalézt v jejích nejnovějších dílech, které připravila speciálně pro prostor Invalidovny, a to v nejrůznějších souvislostech a významech. Sklízíme nejen to, co jsme si zaseli my sami, ale i to, co před námi zaseli jiní.

 

Jiří Kovanda, kterého si k sobě Skořepová přizvala jako hosta, reaguje svým originálním (zdánlivě jednoduchým, a přece myšlenkově bohatým) způsobem na její vystavená díla, specifické prostory Invalidovny i samotné téma sklizně. Kovanda, jeden z nejvýznamnějších českých umělců současnosti, se ve své tvorbě často věnuje obyčejným věcem a materiálům – použitým, odloženým, možná tak běžným, až se v jistém slova smyslu stávají neviditelnými.

 

Citlivý a pozorný přístup k druhému člověku, k prostředí, ve kterém žijeme, a k věcem, které nás obklopují – to oba vystavující umělce spojuje, vzájemně obohacuje a ve společné tvorbě přivádí do nových, neprozkoumaných situací.

 

Artbiom.cz

Výstava Sklizeň je úzce spjata s internetovou databází Artbiom.cz. Ta si klade za cíl na jednom místě sjednotit nejrůznější projevy umění a kultury, které se věnují tématům životního prostředí, šetrnosti a citlivosti, vztahu ke krajině a přírodě nebo klimatické změně. Jednou z hlavních motivací projektu je zvýšit povědomí o daných tématech a vytvořit platformu k setkávání současného výtvarného umění, literatury, divadla, filmu, hudby, teorie umění a dalších disciplín, které se těmto věcem věnují.

 

Kurátor: David Bláha