Pozvánka

„V KOŠILÍCH“ Petry Tůmové je cítit symboliku,
snovost, naivitu, melancholii i nadsázku. Ať už interpretuje
Erbenovou baladou „Svatební košile“ nebo pohádkou Karla Čapka
„O pyšné noční košilce“ či filmovou adaptací „Sedmero
krkavců“. I vlastní fotografický archiv či textilie samotné
Petru inspirují. V košilích jsou dva hlavní aspekty autorčiny
tvorby, jedna je silná pochmurně laděná barevnost, kde ustupuje
barva a vynořuje se atmosféra, divnost, tajemství, smutek… tak
z druhé strany svítí a září čisté barvy a vlastní
„divný“ obsah odkazující např. na africké umění, artbrut
či surrealismus.


Kurátor:
MgA. Martin Mulač
Grafická úprava: Martin Ponec

Výstava vznikla za
laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.

Galerie pod Palmovkou
děkuje za podporu MČ Praha 8.

Galerie pod Palmovkou se nachází ve foyer Divadla pod Palmovkou.
Zenklova 34, Praha 8
Galerie je otevřená v době konání divadelního představení na velké scéně od 18:00 do 19:00 hod.
Vstup volný.