Společnou diskuzi Philipa Ursprunga a Karin Sander o výce umění pro architekty vysíláme ve čtvrtek 6. května od 19:30 na facebookových stránkách spolku KRUH a CAMP. Dobrovolné vstupné na akci, které podpoří také činnost celého spolku, lze zakoupit v síti GoOut. Děkujeme vám za podporu a přízeň!

 

V rámci celoročního cyklu přednášek Dialogy přivítáme v květnu dva pedagogy prestižní školy architektury ETH Curych. Letos zveme k přednáškám nejzajímavější hosty, kteří v Kruhu za posledních dvacet let vystoupili, aby před naše publikum předstoupili znovu a rozšířili svou prezentaci o jiné pro ně inspirující osobnosti. Pro květnový dialog pozvání přijal švýcarský historik umění a architektury Philip Ursprung, který v Kruhu vystoupil v roce 2014 s přednáškou „Stavěné obrazy: Herzog & de Meuron“. Ursprung působí jako profesor na známé ETH v Curychu a mezi lety 2017–2019 vedl tamější katedru architektury.

 

Jako partnerku k diskuzi nad současnými otázkami v architektuře si Philip Ursprung vybral německou konceptuální umělkyni Karin Sander, která je odpovědná za umělecké vzdělávání studentů katedry architektury na ETH Curych. Společný pražský dialog o propojenosti umění a architektury při studiu na vysokých školách hosté uvozují manifestem:

 

Výuka umění pro architekty

„Umění a architektura se rozpadly. Výuka architektury přispívá k odcizení umění a architektury. Hlavní proud architektonických škol směřuje k technologii. Školy architektury se soustředí hlavně na digitalizaci, udržitelnost a plánování. Architektura zde není k tomu, aby sloužila. Je tady, aby změnila svět. Je čas znovu propojit architekturu s uměním a vnést do učebních osnov teorii, politiku a krásu.“

 

Philip Ursprung je profesorem dějin umění a architektury na ETH v Curychu. Studoval v Ženevě, Vídni a Berlíně. Vyučoval na Hochschule der Künste v Berlíně, na univerzitě v Curychu, na Columbia University v New Yorku a na Ústavu architektury v Barceloně. Byl hostujícím kurátorem Kanadského centra pro architekturu v Montrealu, autorem výstavy Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind a katalogu Herzog & de Meuron: Natural History (2002). Mezi lety 2017–2019 vedl katedru architektury na ETH v Curychu.

 

Karin Sander je německá konceptuální umělkyně v současnosti žijící v Berlíně a Curychu. Studovala na Freie Kunstschule Stuttgart a na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Karin Sander ve svých dílech odkazuje na stávající situace a zabývá se jejich institucionálním a historickým kontextem. Od září 2007 je Karin Sander profesorkou základních principů designu, umění a architektury na ETH Curych. Je odpovědná za umělecké vzdělávání studentů katedry architektury.