Písky mikrosvěta 2.0 je projekt volného seskupení českých a slovenských autorů: Petra Jambora, Jakuba Němce, Jakuba Ročka a Michala Žilinského, které spojuje studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Název výstavy vychází z představy o novém uspořádání světa, k němuž došlo po současné globální krizi. Ta se v příběhu stala počátkem nových mikrosvětů a mikropříběhů. Děj nás však nakonec zavede za horizont dějin nového řádu s úvahou o tom, co přišlo po selhání deglobalizované formy soužití.

 

kurátorka: Marianna Brinzová

zvuková intervence: Tomáš Moravanský