Úspěšný kurz kresby a malby opět v 8smičce, tentokrát v kondenzované jednodenní plenérové formě. Letní prázdninové soustředění úplně pro každého – úplného začátečníka i uměleckého mistra.

 

Letošní léto je zaměřeno na grafické techniky. Volně navazujeme na aktuální 8smičkovou výstavu Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu. Proto se oba plenéry uskuteční v Petrkově, který je silně spjatý právě s grafikem a básníkem Bohuslavem Reynkem. Průvodkyní srpnového plenéru bude grafička Jana Fišarová Strejčková, která vás seznámí s možnostmi linorytu. Veškeré výtvarné potřeby budou zajištěny.

 

rezervace: sarka.janeba@8smicka.com 

sraz: ve 14:00 před petrkovským zámečkem (Petrkov 13)

 

Ve 13:14 jede z Humpolce lokálka do Petrkova, můžete si tak užít krásnou cestu vlakem.