Pospolitost a politika mezijazykové komunikace

Na pobřeží se oceán a země spojují a dávají vzniknout novému životu. Pobřeží není hranice ani mez, ale možnost. Ani konec ani počátek ale akt mezijazykové komunikace. Na pobřeží světa budujeme společenství.

Globální techno-jazyk reprodukuje zakódování světa, což brání komunikaci a potlačuje smysl pro společenství; solidárnost a empatii nahrazuje šílenstvím konkurence; sympatie a smysl pro pospolitost automatizací emocí. Denní rytmus života nám znemožňuje smysluplná setkávání.

Pobřeží světa sestává z výstavy a programu pro veřejnost zaměřeného na umělecká vystoupení poskytující prostor pro mezijazykovou komunikaci, se zvláštním zřetelem k nezápadním uměleckým postupům a s nabídkou tvorby, která hledá místa nezávislá na globální techno-jazykové a neoliberální politice, ve prospěch forem reprodukce života založených na společných zájmech a cílech pospolitosti.

*Dne 23. května 2018 zastřelila v texaském městečku Rio Bravo pohraniční hlídka Spojených států mladou mayskou ženu z Guatemaly. Jmenovala se Claudia Patricia Gómezová. Tato výstava je věnována její památce a památce všech imigrantů, kteří každodenně s odvahou budují společenství na rozhraní.

Umělci: Gustafsson/Haapoja (Helsinki / New York), Otto Berchem (Bogota), Benvenuto Chavajay (San Pedro la Laguna), Reyes Josue Morales (Totonicapan), Regina José Galindo (Antigua Guatemala), Nohemi Perez (Bogota), Stephanie Williams (San José), Guadalupe Maravilla (New York), Andrea Monroy (Guatemala City), Pamela Cevallos (Quito), Left Hand Rotation (Lisboa), Simon Vega (La Libertad)

Kurátor: Pablo José Ramírez and Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi