Ondřej Maleček_sam83-gallery_2015

Současná situace malířů je podivná. Na jednu stranu mají oporu v určité tradici média, na druhou stranu se musí stále vyrovnávat s podrývavými otázkami po smyslu další produkce, které s sebou přinesla postmoderna. Ondřej Maleček pochybnosti o smyslu malby nemá. Jeho osobní styl je opřený o několik prostých motivů, které rozvíjí a které díky svým všeobecným souvislostem vypráví příběh samy. Mnohoznačnost generuje z vybraných znaků. Koncentruje literární narativ do prvků jako je hrad, vrba, sedm havranů nebo vanitas.