Průzkumy středověkých děl nedestruktivními zobrazovacími metodami umožňují vidět to, co obvykle zůstává skryté. Počítačová tomografie odhalí stavbu sochy, její spoje, míru poškození i stav polychromie, infračervená kamera zase pronikne vrstvou malby a odhalí podkresby – kresebný rozvrh deskového obrazu, který se mnohdy liší od toho, co vidíme pouhý okem. Rentgen-fluorescenční spektrometrie pak určí prvkové složení pigmentů obsažené v barvách středověkých malířů. Pojďte s námi proniknout do tajemného světa vzniku uměleckého díla a odhalit některá tajemství středověkých mistrů…

 

Výstava prezentuje průzkumy uměleckých děl uskutečněné díky podpoře programu Regionální spolupráce Akademie věd ČR s kraji. Partnery Ústavu dějin umění AV ČR v. v. i. se od roku 2014 stalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové a od roku 2017 Regionálním muzeum v Chrudimi. 

 

Výstava ve Window Gallery, výlohách knihovny Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova.