Petr Gebrian, Jakub Tauš - Podoby JK

Podoba Ježíše Krista je jedním ze stále otevřených témat křesťanského světa.

     Jeho reálné zpodobňování je přesto méně zajímavé oproti otázce jeho zrození a v opačné poloze úmrtí. Pro tuto výstavu jsme řešili právě tyto dvě polohy oproštěné o jeho životní etapu.

     Jedna z podob představuje ve formě instalace okamžik „oplodnění“ panny Marie. Tato forma zobrazení se samovolně transformuje do podoby jakéhosi oltáře, který ve své podstatě není přijatelný pro dané církevní dogma. Oproti tomu se druhá instalace obrací k samotnému úmrtí JK a vychází z klasického vyobrazování ukřižovaní.

Zároveň se téma pozastavuje nad otázkou „podob“ současnosti, úpadku křesťanství a samotné víry.