Literární večer s autorským čtením a diskuzí Poet(ry) in the city – Básně o městech a ve městech. Svou tvorbu představí Sylva Fischerová, Jitka N. Srbová, Adam Borzič a Josef Straka.

Večer je konán ve spolupráci se Společností poezie a projektem Praha město literatury.

Koncert od 21:00 Mutanti Hledaj Východisko

 

Praha se na konci roku 2018 připojila k projektu městských básníků – City Poets a první básnířkou hlavního města se stala Sylva Fischerová, autorka deseti básnických sbírek, prozaických i odborných titulů a knih pro děti. Jejím cílem jako básnířky města Prahy je představovat jiné básníky, žijící i nežijící, na místech spojených s jejich tvorbou a životem. Pořádá čtení i na méně obvyklých místech veřejného prostoru nebo na místech zcela specifických. Jejím úkolem je být ambasadorkou poezie i města Prahy v cizině. Během večera zazní její texty spjaté s Prahou, ale také s náplavkou a pohovoří o básnických a literárních akcích ve veřejném prostoru.

 

Básnířka Jitka N. Srbová v současné době dopisuje čtvrtou básnickou knihu Svět. Její předchozí sbírka s názvem Les popisovala fenomén lesa z různých úhlů pohledu. Autorka přečte své texty a pohovoří, jak vidět a vnímat poezii, resp. báseň v prostorách města i lesa.

  

Adam Borzič, básník a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar, v minulém roce vydal čtvrtou básnickou a také částečně esejistickou knihu Západo-východní zrcadla, knihu básnických promluv o době na pozadí reflexe myšlenek italské renesance a mystiky islámského súfismu. Jeho aktivity výrazně zasahují do sdíleného prostoru města a posluchačům připomene několik významných básnických událostí toho typu nejen u nás, ale i v zahraničí.

 

Několik svých textů na závěr přečte básník a prozaik Josef Straka a promluví zejména o tom, kým je městský básník v zahraničí, jak básník významným způsobem zasahuje do dění ve městě, například v Nizozemí či Belgii, zmíní se o aktivitách mnoha městských básníků a o jejich čteních, performancích a diskuzích o a ve veřejném prostoru.