Pohled na umělecký, společenský i politický život v zemích za železnou oponou z tehdejší i dnešní perspektivy nabízí prostřednictvím tvorby východoevropských umělců interdisciplinární výstava Poezie a Performance. V Oblastní galerii Liberec je k vidění od 17. prosince do konce února příštího roku. 

 

Kinematografická poezie, audiogesta nebo tělesná poezie. Zdánlivě nereálná spojení jsou podstatou audiovizuálních instalací, fotografií a objektů na výstavě, která už v různých obměnách rozvlnila intelektuální hladiny v Žilině, Wroclawi, Curychu, Drážďanech nebo Bělehradě. I liberecká edice výstavy dokazuje, že umění zrozené v socialistickém bloku v druhé polovině minulého století může být a zůstává provokativní, invenční a aktuální i dnes, kdy na ně reagují současní tvůrci v zcela odlišných podmínkách a po svém. 

 

V bazénové hale a na ochozu liberecké galerie Lázně se v šesti výstavních celcích představí na 150 děl a instalací umělců a umělkyň z nejrůznějších částí východní Evropy, od Lotyšska a Ruska až po Chorvatsko a srbskou Vojvodinu. Vystavující autoři se zabývají prací s jazykem a využívají k tomu estetické prostředky, vytvářejí performativní situace, v nichž rozvíjejí a zkoumají možnosti a meze jazykového vyjadřování. Díla vycházejí v naprosté většině z prostředí undergroundových či polooficiálních kulturních scén vzniklých v druhé polovině 20. století v zemích reálného socialismu a jsou ovlivněna tamním politickým prostředím.

 

Mezi vystavujícími autory jsou osobnosti, jejichž díla jsou k vidění ve světových muzeích a galeriích. Katalin Ladik vstoupila v 70. letech do jugoslávského umění s vyzývavými, a přitom subtilními experimenty s vlastním hlasem a tělem. Jako rodačka z Vojvodiny, hovořící maďarsky i srbsky, ztělesňuje dodnes tvorbu, která zpochybňuje národní identitu umění, ptá se po významech – nahého – ženského těla a slova transformuje v magické šifry.

 

Polská fotografka a konceptuální umělkyně Ewa Partum ve své „aktivní poezii“ bere písmena z ideologických hesel polského socialismu a rozhazuje je v přírodních či městských scenériích v osvobodivém gestu spontánního „básnění“. Její úvahy o moci jazyka dnes zahajují novou expozici současného umění v MOMA (Museum of Modern Art) v New Yorku.

 

Z Třebíče až na vrchol mezinárodní scény zvukové poezie, kde se užívá nahrávek lidského hlasu, jejich míchání a překrývání, ke komponování objevných úvah a pochybností o folklóru, filozofii, povaze jazyka – i tak by se dalo shrnout mnohostranné umění českého klasika experimentální poezie Ladislava Nováka

 

Své místo na výstavě zaujme rovněž věhlasný kosmopolitní výtvarný umělec a básník s ázerbajdžánskými kořeny Babi Badalov a stopu zanechá i Václav Havel, jehož tvůrčí vklad je zastoupen v rekonstrukci experimentálního programu libereckého rozhlasového studia z konce 60. let. Návštěvníci Oblastní galerie tak díky instalaci germanisty, umělce a pedagoga Technické univerzity v Liberci Pavla Novotného, který se zabývá radioartem, budou mít vzácnou možnost poznat rozhlasovou tvorbu studia, jež je v povědomí Liberečanů spjato zejména se srpnovými událostmi roku 1968. 

 

Pro prezentaci jako celek je příznačná souvztažnost nejrůznějších typů vzájemně se doplňujících exponátů. Vystavují se textové partitury, interaktivní objekty, zvukové a obrazové záznamy, filmy, fotografie a instalace dokumentující jednotlivé performance. K vidění budou také německé experimentální filmy z 80. let.

 

Velký důraz kurátoři kladou i na vlastní architektonicky unikátní pojetí instalace liberecké výstavy Poezie a Performance, která stejně jako v ostatních edicích v jiných městech citlivě pracuje s exponáty v konkrétním prostoru a místním kontextu.

 

Vystavující autorky a autoři:

Akademia Ruchu, Nikita Alekseev, Gábor Altorjay, Pavel Arsenev, Damir Avdić, Babi Badalov, Bosch+ Bosch (Attila Csernik, Slavko Matković, László Szalma, Imre Póth), Bu-Ba-Bu (Yuri Andrukhovych, Oleksandr Irvanets’, Viktor Neborak), Collective Actions Group, Ľubomír Ďurček, Exterra XX, Else Gabriel, Dorota Gawęda a Eglė Kulbokaitė (Young Girl Reading Group), Rimma Gerlovina, Jelena Glazova, Tomislav Gotovac, Group of Six Artists (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Fedor Vučemilović), Bohumila Grögerová / Josef Hiršal, Durs Grünbein, Gino Hahnemann, Tibor Hajas, Václav Havel, Jörg Herold, Jiří Kolář, Vladimir Kopicl, Dávid Koronczi, Verena Kyselka, Katalin Ladik, Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov, Via Lewandowsky, Vlado Martek, Kirill Medvedev, Jan Měřička, Andrei Monastyrski, Ladislav Novák, Pavel Novotný, NSRD (Hardijs Lediņš, Juris Boiko, Imants Žodžiks), OHO Group (Nuša & Srečo Dragan, Naško Križnar), Orange Alternative, Orbita (Semyon Khanin , Artur Punte, Vladimir Svetlov), Roman Osminkin, Ewa Partum, Bogdanka Poznanović, Dmitri Prigov, Pussy Riot, Lev Rubinstein, Gerhard Rühm, Mladen Stilinović, Gabriele Stötzer, Tamás Szentjóby, Bálint Szombathy, Slobodan Tišma, Dezider Tóth (Monogramista T.D), Raša Todosijević, Jaromír Typlt, Jiří Valoch

 

Kurátoři: Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen, Pavel Novotný

 

Otevřeno od 17. 12. 2020, vernisáž s ohledem na epidemiologická vládní opatření neproběhne.