Komponovaný večer, v jehož rámci se dozvíte vše podstatné o fenoménu tzv. poezie všedního dne v podání Lukáše Bártla, spolukurátora výstavy K. O. Hrubého. 

Zabývat se budeme především fotografií, ale dostane se i na ukázky z filmové tvorby. S všednodenní literaturou konce 50. let nás seznámí krátké ukázky v podání scénického čtení studentů JAMU. O improvizovaný hudební doprovod k promítání se postará Radim Hanousek (saxofony) a Martin Hurych (ambient, samply). 

Volně inspirováno diafony 60.–80. let, které v Brně pořádal právě K. O. Hrubý.

Vstupné 40/20 Kč

 

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h